دانلود لیست قیمت ساعت تبلیغاتی .هدایای تبلیغاتی و خو دکار تبلیغاتی
ثانیه

ثانیه سازان

ثانیه سازان ضمن تولید ساعتهای دیواری وساعتهای تبلیغاتی و واردات خودکار تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی مجموعه ای از برترین مدلهای این محصول را گرد آورده این واحد با اتکا به حضور 3 نسل در بازار و استفاده از فضای وب و کاهش هزینه های سربار فضای فیزیکی اداری محصولات تولیدی خود را با کاهش قیمت چشمگیر نسبت به رقبا ارائه مینماید ما با گامهای استوار و اتکا به اعتماد مشتریان خود قصد داریم تا در یک پروسه کوتاه مدت خود را به جایگاه برترین تولید کننده ساعتهای دیواری برسانیم هدف ما کاهش قیمت تمام شده است با معرفی ما به دیگران ما را در کاهش هزینه ها و کاهش قیمتهایمان یاری نمایید.
محصولات ما با استفاده ازمواد (ABS) که خواص آن مقاومت بالا در برابر حرارت و مقاومت عالي در برابر ضربات و سختي و سفتي و دیر سوز بي نظير مي باشد و رنگهای برپایه رزین الکید و نیترات سلو لز (مورد استفاده در صنلیع خودرو)با استحکام عالی استفاده می گردد.
موتورهای ساعت مورد استفاده در محصولات در دو نوع چینی (مبنای محاسبه قیمت ) وتایوان (در صورت تمایل مشتری )ارائه میگردد تمام محصولات ما دارای دو سال ضمانت میباشد.
شما در صورت تمایل میتوانید عضو سایت شوید تا در هنگام ارائه محصولات جدید به بازارابتدا به شما معرفی شود .
این واحد تولیدی امیدوار است که با در نظر گرفتن اهداف زیر رضایت مصرف کنندگان گرامی را جلب نماید:
  • تنوع محصولات
  • کیفیت مناسب
  • قیمت مناسب
خودکار ارزان
خودکار ارزان
محصولات ثانیه سازان
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000810ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000810
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000810
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100177ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100177
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100177
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100180ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100180
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100180
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100190ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100190
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100190
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100193ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100193
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100193
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100196ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100196
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100196
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100199ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100199
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100199
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100202ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100202
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100202
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000815ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000815
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000815
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100159ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100159
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100159
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100133ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100133
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100133
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100163ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100163
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100163
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100143ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100143
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100143
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100168ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100168
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100168
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100172ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100172
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100172
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100178ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100178
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100178
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100188ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100188
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100188
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100191ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100191
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100191
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100194ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100194
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100194
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100197ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100197
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100197
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100200ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100200
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100200
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100203ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100203
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100203
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100123ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100123
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100123
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100160ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100160
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100160
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100134ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100134
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100134
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100165ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100165
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100165
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100149ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100149
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100149
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100169ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100169
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100169
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100173ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100173
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100173
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100179ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100179
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100179
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100189ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100189
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100189
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100192ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100192
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100192
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100195ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100195
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100195
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100198ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100198
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100198
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100201ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100201
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100201
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000814ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000814
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2000814
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100204ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100204
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100204
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100127ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100127
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100127
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100162ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100162
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100162
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100140ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100140
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100140
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100186ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100186
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100186
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100166ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100166
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100166
ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100171ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100171
مشخصات ساعت گرد تبلیغاتی مدل 2100171

ساعت گرد

ثانیه سازان، تولید و عرضه کننده ساعتهای دیواری و هدایای تبلیغاتی